Den första manliga personen som bar namnet Lönnmark kommer från Gammelby i Ulvsby. Ursprungligen hette han Henrik Henrikson (f. 1787). Han flyttade till Björneborg med sin fru Maria Markusdotter år 1822.  Henrik  Lönnmark var först en sjöman, sedan en timmerman. Hans föräldrar hette Henrik Mattson (f. 1747) och Lisa Mickelsdotter. Lisa Mickelson kom  från  byn Suosmeri i Ulvsby från ett släkt som hade börjat använda namnet Lönnmark. Denna släkt i sin tur härstammar från en tidigare generation som bodde i byn Jaakkola i Ulvsby . Man tror att namnet Lönnmark har gått i arv tre gånger genom en kvinlig person i Lisa Mickelsdotters släkt.

Henrik Mattsons far hette Matts Mattson (f.1707) och hans mor Anna Henriksdotter.

Alltså är Matts Mattson den första stamfadern man vet om. Matts Mattsons son Henrik Mattson och hans fru Lisa Mickelsdotter hade fyra barn: Maria (f. 1777), Lisa (1781), Henrik (f. 1787) och Juliana (f. 1784). Av dem fick endast Henrik avkomlingar.

Henrik Lönnmark och hans fru Maria Markusdotter fick fem barn. De två äldsta Johan (f. 1809) och Adam (f. 1811) hade inga arvingar. Det tredje barnet Gustav (f. 1813) gifte sig med Maria Elisabet Langell och verkade som kyrkoherde I Mynämäki. Det fjärde barnet Henrika Adolfina (f. 1816) gifte sig med sjömannen Gustav Rostedt. Och det yngsta Maria Helena (f. 1820) vigde sig med Adria Masen.

Prosten Gustav Lönnmark i Mynämäki fick åtta barn med sin fru Maria Elisabet . Det första Gustav Alfred  f. 1842) gifte sig med Sofia Matilda Malm och verkade som prost i Parkano. Det andra barnet Maria Adelfina (f. 1844) dog som prematur. Det tredje barnet Alexandra Charlotta (f. 1847) gifte sig med länsmannen, länskanslisten Otto Julius Malm. Det fjärde barnet  filosofie magister  Frans Alexander Lönnmark (f. 1849) gifte sig med Clara Sofia Alenius . Han verkade som lektor vid Björneborgs lyceum. De tre följande barnen hade enligt vad man vet  inga arvingar: Carl Albert (f. 1852), Henrika Matilda (f. 1854) och Augusta Amanda (f. 1857). Det yngsta barnet Ludvig Leonard (f. 1860) gifte sig med Augusta Alexandra Sacksen och verkade bl.a. som kaplan i församlingen i byn Alhainen.

Prosten Gustav Lönnmark i Mynämäki var specielt intresserad av finska språket och var sråkligt begåvad. Han har publicerat bl.a. Nyttiga tidsfördriv för vanligt folk (Vasa 1844), Katekes predikan till barn som översättning (1845) och De kristliga barns lärare (Vasa 1849). Dessutom verkade han aktivt i samhällslivet. Under hans ledning hölls sockenmöten där man bestämde bl.a. om uppförandet av landsvägar och broar. Trots faderns kristliga uppfostringsprinciper gick det färgrika rykten om hans fyra barns glada göranden. Det har påståtts att den yngre prosten Gustav Lönnmark skulle ha givit nattvard I berusat tillstånd.

I Sofia Matildas släkt, som var frun till prosten Gustav Lönnmark  i Parkano, finns det en stor skara berömda personer. Sofia Matildas far härstammar ur släkten Malm och mor ur släkten Roos. Handlanden Nicklas Malm (f. 1724) var Sofia Lönnmarks fars farfar och J.L.Runebergs mors farfar. Farfadern till Sofia Lönnmark var kommerserådet Per Malm (f. 1768), och hans två barnbarn Hilda och Amalia Malm gifte sig med bröderna Donner. Deras ättlingar är bl.a. Henrik Otto, Otto och Jörn Donner. Sofia Lönnmarks kusin Otto Malm (f. 1838) ansågs vara den rikaste mannen i Finland på sin tid. Han gifte sig med sin kusin Maria Malm (f. 1849). Efter att ha blivit änka tidigt egnade Otto Malm sig till välgörenhet. Han grundade i Jakobstad ett sjukhus och en skola och lämnade en stor arvedel åt staden. En avkomling av släkterna Roos ( Sofia Lönnmarks  mammas släkt) och  Franzen är bl.a. Olof Palme.

Trots att det officilla namnet av vår släktförening har varit Mynämäen rovasti Gustav Lönnmarkin sukuseura r.y. (= Släktföreningen av Prosten Gustav Lönnmark i Mynämäki) är medlemmar av vår förening ättlingar till prosten Gustav Lönnmark i Parkano. Hans barn hette:

  • Aina Maria Vatunen född Lönnmark ( f. 1866)
  • Uno Gustav Alexander (f. 1868)
  • Hugo Alfred ( f. 1870)
  • Ivar Hjalmar Valdemar ( f. 1871)
  • Johan Wäinö Gustav (f.1876)
  • Signe Sofia Rikkonen född Lönnmark ( f.1877)
  • Armas Gunnar Alfred (f. 1881)