Om föreningen

Vår släktförening grundades  år 1984. Men tanken på att grunda en släktförening uppstod när  Margareta och Heikki Kivioja hade bjudit Teuvo och Hissu Vahervuori till sig på visit i början av 1980-talet. De planerade  ett utvidgat familjesällskap där kusiner och även en större släktskara kunde hålla kontakt. För att utveckla tanken bjöds  Maj-Britt och Aulis Hakkarainen, Sven och Benita Kock, Totti och Liisa Liljeström och Päivi Mäkelä att vara med. Ett oformelt sammanträde hölls år 1983. Därefter har verksamheten pågått.

Första officiella släktmötet hölls år 1984  i Tusby på Krapihovi. 60 personer hade anmält sig men plötsligt anlände en busslast med släktkära gäster och så blev vi 150 personer inalles. Krapihovi hade svårigheter att få oss alla placersde. Stämningen var hög och det kändes somom det fanns ett behov av denna verksamhet. Där började Sven Kock med sina utomordentliga, intressanta föreläsningar om våra förfäder.

Officiellt anmäldes släktföreningen till föreningsregistret år 1989. Efter den första ivern har deltagarnas antal sjunkit betydligt. Enligt föreningens stadgar håller vi ett släktmöte vart tredje år. De första möten hölls på olika platser med anknytning till vår släkthistoria. Senare har vi också haft några möten på båtkryssningar.

Under släktmötena välges en styrelse och en ordförande för 3 års period.

Teuvo Vahervuori valdes till första ordförande. Till släktföreningens styrelse försöker man välja en representant från varje släktgren. Släktföreningen har utnämt tre hedersmedlemmar Teuvo Vahervuori, Sven Kock och Margareta Kivioja.

Släktföreningens ordföranden:

Teuvo Vahervuori            1984-1993

Heikki Rikkonen               1993-1998

Aarre Joensuu                  1998-2008

Hilkka Vahervuori            2008-

Släktförenigen har ända från början utfört värdeful släktforskning. Till första släktmötet gjorde Päivi Mäkelä med hjälp av Hissu Vahervuori och Sven Kock släkttavlor om prosten Gustav Lönnmarks (prosten i Mynämäki) och Gustav Lönnmark den yngres (prost i Parkano) frus släkter. De baserade sig på tidigare kunskaper om släkterna Malm och Roos som redan fanns till förfogande.

Under Aarne Jounsuus ordförandeskap har Ulla Kotiranta och Anna Matikka fortsatt med undersöknigarna och de nuvarande släkttavlorna grundar sig på prosten Gustav Lönnmark från Mynämäki.

Under Heikki Rikkonens ordförandeskap gjordes en släktvimpel, som Tuula Lönnmark konstuerade.

Den nyaste anstrengningen är att få tillstånd dessa internetsidor om föreningen.