image002LÖNNMARKIN SUKUSEURA RY

 

 

VUOSIKERTOMUS 2016

 

Yleistä

Sukukoukset pidetään sukuseuran sääntöjen mukaan joka 3. vuosi. Vuosi 2016 oli välivuosi, jolloin ei ollut sukukokousta. Sukuseuran vuosikokous pidettiin 28.8.2016 Tampereella Finlaysonin Palatsisssa. Vuosikokoukseen osallistui 17 sukuseuran jäsentä.

 

Sukuseura kuuluu Suomen Sukututkimusseuraan.

 

Hallitus

Hallitus oli valittu sukukokouksessa 2014 ja hallituksen toimikausi on 3 vuotta, joten silloin valittu hallitus jatkaa edelleen. Vakiintuneen käytännön ja seuran sääntöjen suosituksen mukaisesti hallitus koostuu eri sukuhaarojen edustajista. Kaikista sukuhaaroista ei kuitenkaan saatu edustajia. Hallitukseen valittiin ylimääräiseksi jäseneksi kunniajäsenemme Margareta Kivioja ja sukututkimuksesta vastaavana Ulla Joensuu..

 

Puheenjohtajana on toiminut Hilkka Vahervuori ja sihteerinä Päivi Mäkelä. Varapuheenjohtajana on toiminut Markus Erola. Varainhoitajana on toiminut Elsa Ropponen. Vuosi- ja sukukokousten järjestämisvatuullisiksi nimettiin Riina Johansson ja Iisa Blumberg

 

Hallituksen koostumus varajäsenineen on seuraava

jäsen varajäsen

Hilkka Vahervuori Sini Vahervuori

Markus Erola Ulla Kotiranta

Elsa Ropponen Leila Lastikka

Isa Blumberg Arja Narva

Timo Lönnmark Aarre Joensuu

Riina Johansson Leena Taulu

Leena Erola Marita Naumanen

Päivi Mäkelä Heli Hiipakka-Eshetu

 

 

Lisäksi hallitus on kutsunut kokouksiinsa kunniajäsenensä Margareta Kiviojan. sukututkimuksesta vastaavan Ulla Joensuun ja kotisivuista vastaavan Jyri Lehtisen.

 

Tilin- ja toiminnantarkastajina toimivat sukukokouksessa 2014 valitut Reijo Rinta-Mänty ja Hannu Hiipakka. Heidän varamiehinään toimivat Samuli Joensuu ja Jarkko Myllymäki

 

Hallitus kokoontui vuoden 2016 aikana 3 kertaa..

 

Toiminta

 

Puheenjohtaja on päivittänyt yhdistyksen nettisivuja aina tarpeen laittamalla sinne hallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat sekä selontekoa ja kuvia sukukokouksesta. Myös ruotsinkielisiä sivuja on täydennetty. Sukuseuralla on myös FaceBook-sivut, joita päivitetty aina tarpeen vaatiessa.

 

Sukuseuran myynnissä olevia tuotteita ovat sukuseuran pinssi ja myös sukuseuran logolla varustetut esiliinat ja mukit sekä postimerkit. Myös sukutaulut ja sukupuut ovat edelleen tuotelistalla. Esiliinoja saa joko suomenkielisellä tekstillä että myös ruotsinkielisellä sekä valkoisena että mustana. Sukuviiri on myös tuotelistalla. Näistä kaikista tuotteista on kuvat ja tiedot hintoineen nettisivuillamme.

.

Sukuseuran vuosikokous pidettiin Finlaysonin Palatsissa 28.8.2016. Hilkka Vahervuori kertoi Timo Lönnmarkin ollessa estynyt hänen isälinjastaan tehdystä DNA-tutkimuksesta. Sukuseuran jäsenet voivat lukea sen myös Lönnmarkin sukuseuran nettisivuilta. Aarre Joensuu kertoi äitinsä (joka on Lönnmark) äitilinjan DNA-sukututkimuksesta.

 

Sukuseura on kutsunut kokouksiinsa myös Simo Kosken, joka on kuuluu Mynämäen rovastin Gustav Lönnmarkin pojan, Ludvig Lönnmarkin jälkeläisten joukkoon.

 

Puheenjohtaja lähetti jäsenille vuoden aikana 2 tiedotuskirjettä.

 

Sukukokous 2017

Hallitus on valmistellut vuonna 2017 pidettävää sukukokousta.

 

Sukuseuran talous

Seuran jäsenmaksu on 10 €/jäsen. Sukuseuran tilillä oli 31.12.2016 rahaa 930,27 €. Tuloslaskelma osoitti 308,11 € ylijäämää vuodelta 2016.

 

Jäsenistö

Lönnmarkin suvun elossa olevien jäsenten tarkkaa lukua ei ole vielä tiedossa, koska vuoden 2009 vuosikokouksessa päätettiin sukuseuraan ottaa mukaan kaikki Mynämäen rovastin perilliset. Tähän saakka jäseniksi on laskettu Gustaf Lönnmark nuoremman jälkeläiset. Lukema lienee 450 –500 paikkeilla. Jäsenmaksunsa oli 31.12.2016 suorittanut 66 jäsentä.

 

Helsingissä 14.5.2017

 

Sukuseuran hallitus.