Tulosta

 

image002LÖNNMARKIN SUKUSEURA RY

 

 

VUOSIKERTOMUS 2017

 

Yleistä

Sukukokoukset pidetään sukuseuran sääntöjen mukaan joka 3. vuosi. Vuosi 2017 oli sukukokousvuosi. Vietimme sukuseuramme 12. sukukokousta Herrankukkarossa Rymättylässä 29.-30.7.2017. Sukukokoukseen osallistui 34 sukuseuran jäsentä.

 

Sukuseura kuuluu Suomen Sukututkimusseuraan.

 

Hallitus

Sukukokouksessa valittiin uusi hallitus ja hallituksen toimikausi on 3. Vakiintuneen käytännön ja seuran sääntöjen suosituksen mukaisesti hallitus pyritään muodostamaan siten, että se koostuu eri sukuhaarojen edustajista. Kaikista sukuhaaroista ei kuitenkaan saatu edustajia. Hallituksessa ovat olleet ylimääräisinä jäseninä kunniajäsenemme Margareta Kivioja ja sukututkimuksesta vastaavana Ulla Joensuu.

 

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Hilkka Vahervuori ja sihteerinä Päivi Mäkelä. Varapuheenjohtajana on toiminut Markus Erola ja varainhoitajana Elsa Roponen.

Hallituksen koostumus oli seuraava

jäsen varajäsen

Hilkka Vahervuori Sini Vahervuori

Markus Erola Ulla Kotiranta

Elsa Ropponen Leila Lastikka

Isa Blumberg Arja Narva

Timo Lönnmark Aarre Joensuu

Riina Johansson Leena Taulu

Leena Erola Marita Naumanen

Päivi Mäkelä Heli Hiipakka-Eshetu

 

Lisäksi hallitus on kutsunut kokouksiinsa kunniajäsenensä Margareta Kiviojan. sukututkimuksesta vastaavan Ulla Joensuun ja kotisivuista vastaavan Jyri Lehtisen.

Tilin- ja toiminnantarkastajina toimivat sukukokouksessa 2014 valitut Reijo Rinta-Mänty ja Hannu Hiipakka. Heidän varamiehinään toimivat Samuli Joensuu ja Jarkko Myllymäki

 

Kokouksessa valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Ulla Kotiranta ja uudeksi hallitukseksi seuraava

jäsen varajäsen

Ulla Kotiranta Anna Matikka

Markus Erola Tapani Erkkonen

Elsa Ropponen Leila Lastikka

Isa Blumberg Arja Narva

Timo Lönnmark Aarre Joensuu

Riina Johansson Leena Taulu

Leena Erola Ulla Joensuu

Perttu Aittoniemi Hilkka Vahervuori

Tilin- ja toiminnantarkastajiksi valittiin entiset Reijo Rinta-Mänty ja Hannu Hiipakka. Heidän varamiehiksi valittiin Samuli Joensuu ja Jarkko Myllymäki

Hallitus kokoontui vuoden 2017 aikana 3 kertaa.

 

Toiminta

 

Sukuseuran nettisivujen kanssa on ollut ongelmia. Sivuilta oli hävinnyt kaikki tiedot – vanhimmat tiedot saatiin palautettua, mutta uusimmat olivat hävinneet eikä niiden liittäminen sivuille onnistunut.

Puheenjohtaja on päivittänyt yhdistyksen nettisivuja aina tarpeen mukaan laittamalla sinne hallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat sekä selontekoa ja kuvia sukukokouksesta. Myös ruotsinkielisiä sivuja on täydennetty. Sukuseuralla on myös Facebook-sivut, joita päivitetty aina tarpeen vaatiessa.

 

Sukuseuran myynnissä olevia tuotteita ovat sukuseuran pinssi ja myös sukuseuran logolla varustetut esiliinat ja mukit sekä postimerkit. Myös sukutaulut ja sukupuut ovat edelleen tuotelistalla. Esiliinoja saa joko suomenkielisellä tekstillä tai myös ruotsinkielisellä sekä valkoisena että mustana. Sukuviiri on myös tuotelistalla. Näistä kaikista tuotteista on kuvat ja tiedot hintoineen nettisivuillamme.

 

Sukuseuralaistemme kannalta tärkeä tapahtuma oli sukukokouksemme kesällä. Sukuseuramme vietti kesällä 2017 12. sukukokousta Rymättylässä Herrankukkarossa. Paikka oli nimensä veroinen – todella erikoinen ja mieleenpainuva paikka. Sääkin suosi meitä niin että saatoimme oleskella ulkona. Kokouksessamme saimme kuulla mielenkiitoisen esitelmän ”Modernia sukututkimusta soffalta”, jonka piti sukututkija Juha Vuorela. Hän kertoi erittäin lennokkaasti ja hauskasti, miten sukututkimusta voidaan tehdä yhdistämällä siihen DNA-tutkimusta. Mielenkiintoista on, että olemme löytäneet uuden sukulaisen Ruotsista nimenomaan DNA-tutkimuksen avulla.

 

Sukuseura on kutsunut kokouksiinsa myös Simo Kosken, joka kuuluu Mynämäen rovastin Gustav Lönnmarkin pojan, Ludvig Lönnmarkin jälkeläisten joukkoon.

 

Puheenjohtaja lähetti jäsenille vuoden aikana 3 tiedotuskirjettä.

 

Sukuseuran talous

Seuran jäsenmaksu on 10 €/jäsen. Sukuseuran tilillä oli 31.12.2017 rahaa 791,00 €. Tuloslaskelma osoitti 139,27 € alijäämää vuodelta 2017.

 

Jäsenistö

Lönnmarkin suvun elossa olevien jäsenten tarkkaa lukua ei ole vielä tiedossa, koska vuoden 2009 vuosikokouksessa päätettiin sukuseuraan ottaa mukaan kaikki Mynämäen rovastin perilliset. Tähän saakka jäseniksi on laskettu Gustaf Lönnmark nuoremman jälkeläiset. Lukema lienee 450 –500 paikkeilla. Jäsenmaksunsa oli 31.12.2017 suorittanut xx jäsentä.

 

Helsingissä 20.8.2018

 

Sukuseuran hallitus.